Sống với khát vọng của mình!

15.07.2014 10:29:00

V6 - Tôi đã chọn con đường được sống với khát vọng, được thể hiện đúng năng lực và niềm đam mê của mình.

Chu du vòng quanh thế giới

15.07.2014 10:27:00

V6 - Dự định của tôi là sẽ thực hiện việc đi xuyên châu Phi, theo đường bộ để đến Bắc Phi rồi quay trở lại Châu Âu để tìm những kỷ niệm cũ một thời rồi xuyên châu Âu sang Nga, theo đường bộ xuyên Á về Việt Nam.

Lấp lánh 612 ước mơ

15.07.2014 10:24:00

V6 – TÔI CÓ 1 ƯỚC MƠ đang bước vào vòng chấm chung khảo và Ban Giám khảo đang phải cân nhắc kỹ lưỡng khi cho điểm từng bài dự thi.

    Xem tiếp»