• Diễn đàn công nghệ kết hợp dự án khởi nghiệp - sáng tạo (Startup UniTour) đã diễn ra số đầu tiên tại Đại học Thương Mại - Hà Nội vào Chủ nhật (21/8) vừa qua.
  • Chương trình đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ đến từ nhiều trường Đại học trên dịa bàn Hà Nội.
  • Startup UniTour là chuỗi sự kiện nằm trong chương trình hợp tác giữa Diễn đàn Khoa học Ban Thanh thiếu niên VTV6.
  • Startup UniTour thu hút từ 20 đến 30 doanh nghiệp startup được cung cấp gian hàng để tham gia giới thiệu và tổ chức các hoạt động quảng bá thu hút thêm khách hàng cho sản phẩm của mình.