• Trang Khiếu hoảng sợ độ cao trong thử thách đi dây
VTV6 tuyển MCAFF Cup
Quang cao