• Hương Giang IDol và Cris Lai thích thú với thử thách ở biển Nha Trang xinh đẹp
  • Hai thành viên của đội Hồng hăng say hoàn thành bức tranh I love Nha Trang....
  • ....một thử thách không hề dễ dàng khi không được sử dụng tay
  • và chân để vẽ
  • mà phải dùng các bộ phận khác trên cơ thể