GIẢI TRÍ
30/05/2014 - 09:16
V6 – Anh chàng có chiếc răng khểnh rất duyên này sẽ phát huy tối đa điểm mạnh của mình để “tấn công” và yếu điểm của đối thủ.
Theo chuyên đề :


VTV6 - 10 năm truyền lửa
VTV6 - 10 năm truyền lửa