GIẢI TRÍ
01/08/2013 - 09:53
V6 - Tuy không bay được nhưng chúng ta có thể biến một quả khinh khí cầu trở thành một chiếc đèn trang trí rất đẹp và độc đáo đấy
Theo chuyên đề :


VTV6 - 10 năm truyền lửa
VTV6 - 10 năm truyền lửa