TIN TỨC V6
20/03/2018 - 02:51

Start - up Việt Nam bùng nổ, các doanh nghiệp được cởi trói bởi hàng loạt các loại giấy phép. Trong sự phát triển ấy, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - người đặt nền móng cho sự phát triển của các doanh nghiệp đã ghi dấu ấn đậm nét bởi tư duy cải cách và hội nhập.

Hãy cùng nhìn lại dấu ấn của ông để lại cho thế hệ trẻ hôm nay: