Ngày phát sóng:  
Bong da
Sea Games
Cầu Vồng 2015
Chung cư 22+