TV& VIDEO
VIDEO MỚI

Ý BẠN THẾ NÀO?

Theo bạn, có nên xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm để từ đó dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng?

Xem thêm
Biểu quyết Xem kết quả